PUBLIC RELATIONS
Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie Public Relations:
 • opracowanie strategii komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej
 • wprowadzanie nowych produktów na rynek
 • zróżnicowane formy kontaktów z mediami:
 • konferencje prasowe
 • warsztaty i seminaria
 • dni medialne
 • moderowanie udziału mediów w dużych wydarzeniach (kongresy, zjazdy)
 • upublicznianie informacji o społecznej użyteczności firmy
 • projektowanie i realizację planu plasowania informacji w mediach
 • kształtowanie kontaktów z osobami oraz środowiskami opiniotwórczymi i decydenckimi (lobbing)
 • prowadzenie wewnętrznego PR (doradztwo, szkolenia)
 • stałą obsługę oraz realizację jednorazowych zadań
 • udział w programach autorskich firmy